Szkolenie z WSSE Rzeszów

Szkolenie z czynników rakotwórczych i mutagennych


W dniu 01.04.2022r. członkowie Oddziału OSPS BHP w Tarnobrzegu wzięli udział w zebraniu informacyjno – sprawozdawczym za rok 2021, które otworzył Prezes Oddziału Edward Bernaszewski.

Dodatkowo spotkanie połączone zostało ze szkoleniem na  temat: "Czynniki rakotwórcze i mutagenne - wymagania prawne,  praktyczne wypełnianie rejestrów". Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Rybkę Inspektora WSSE z Rzeszowa. Pani Inspektor podzieliła się z uczestnikami spotkania doświadczeniami ze swojej pracy zawodowej i cennymi spostrzeżeniami odnośnie prowadzenia rejestrów prac związanych z czynnikami rakotwórczymi, a zwłaszcza z pracą przy wolnej krystalicznej krzemionce. W szkoleniu wzięło udział 32 osoby.

Po zakończonym szkoleniu Prezes Oddziału OSPS BHP w Tarnobrzegu Edward Bernaszewski przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2021 oraz poinformował o planie  pracy na rok 2022. W planie pracy przedstawił priorytety pracy oraz propozycje szkoleń w 2022 roku.

Prezes Oddziału Edward Bernaszewski podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu  i w zebraniu sprawozdawczym.  Szczególne podziękowania za pracę, trud i wsparcie w działalności Oddziału w 2021 roku wyraził członkom Zarządu Oddziału  wręczając pamiątkowe  statuetki.