Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnobrzegu

Oddział OSPSBHP w Tarnobrzegu działa od 1994 roku na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zarząd Główny OSPSBHP mieści się w Warszawie. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków.
Tarnobrzeski Oddział OSPSBHP skupia  specjalistów w dziedzinach BHP, P.POŻ, Ochrony Środowiska oraz biegłych sądowych. Jesteśmy organizacją, która stwarzamy warunki do integracji środowiska oraz możliwość wyrażania opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dbamy aby nasi członkowie oddziału doskonalili wiedzę i umiejętności  w zakresie  problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do wspólnej współpracy i wymiany doświadczeń zdobytych podczas wykonywania swoich obowiązków.