Dołącz do nas

telefon do kontaktu
Prezes Zarządu Oddziału
  Edward Bernaszewski
      tel. 692 272 599 Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:
posiadająca obywatelstwo polskie; spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z póżn. zm.); posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres do korespondencji:
OSPS BHP ul. Górnicza 11   39 - 400 Tarnobrzeg; lub na adres email: bernaski@o2.pl      Tel: 692 272 599
opłaci wpisowe w wysokości 25 zł na konto Oddziału Tarnobrzeg lub w siedzibie Stowarzyszenia;
kontakt Skarbnik Paweł Rączka   tel. 888 987 125 
 opłaci składkę członkowską 10 zł/m-c ( od stycznia 2020, poczynając od wstąpienia do końca danego roku kalendarzowego) - 120 zł za cały rok. Wpisowe i składki płacimy na konto OSPS BHP ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU: czyli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O/Tarnobrzeg
Bank  Spółdzielczy w Tarnobrzegu;  Nr 11 9434 0002 2001 1003 8273 0001
O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd OddziałuTarnobrzeg
drogą mailową: bernaski@o2.pl ;  

Deklaracja Członkowska 2020 OSPSBHP

http://www.tarnobrzeg.ospsbhp.pl/Files/30/Deklaracja%20Cz%C5%82onkowska2018%20OSPSBHP.docx