Dołącz do nas

telefon do kontaktu
Prezes Zarządu Oddziału
  Edward Bernaszewski
      tel. 692 272 599Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie; spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone
w odpowiednich przepisach (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z póżn. zm.); posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres do korespondencji: OSPS BHP oddział Tarnobrzeg, ul. Górnicza 11,
39 - 400 Tarnobrzeg lub na adres email: bernaski@o2.pl, tel: 692 272 599; opłaci wpisowe w wysokości 25 zł na konto Oddziału Tarnobrzeg lub w siedzibie Stowarzyszenia oraz
opłaci składkę członkowską 10 zł/m-c ( poczynając od wstąpienia do końca danego roku kalendarzowego) - kwota opłaty rocznej 120 zł.

Kontakt Skarbnik Paweł Rączka   tel. 888 987 125,

Wpisowe i składki płacimy na konto :
OSPS BHP ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU: czyli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O/Tarnobrzeg. Numer konta -  Bank  Spółdzielczy w Tarnobrzegu:  Nr 11 9434 0002 2001 1003 8273 0001

O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd OddziałuTarnobrzeg drogą mailowąna adres bernaski@o2.pl ;  

Deklaracja Członkowska 2020 OSPSBHP

http://www.tarnobrzeg.ospsbhp.pl/Files/30/Deklaracja%20Cz%C5%82onkowska2018%20OSPSBHP.docx