Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

 

 

 

 

 

  PREZES ZARZĄDU 
Edward Bernaszewski
tel. 692 272 599
email: bernaski @o2.pl

WICEPREZES
Grzegorz Skowron
tel. 503 047 574
email: ags49@poczta.onet.pl

SEKRETARZ
Anna Bęben
tel. 608 384 335
email: a.beben@onet.pl

SKARBNIK
Paweł Rączka
tel. 888 987 125
pab_@interia.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Piórkowski
tel. 602 771 570
adam.p7591@interia.pl