W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

 

 

 

 

 

 PREZES ZARZĄDU 

Edward Bernaszewski
tel. 692 272 599
email: bernaski@o2.pl

 

WICEPREZES
Grzegorz Skowron
tel. 503 047 574
email: ags49@poczta.onet.pl

 

SEKRETARZ
Anna Bęben
tel. 608 384 335
email: a.beben@onet.pl

 

SKARBNIK
Paweł Rączka
tel. 888 987 125
pab_@interia.pl

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Piórkowski
tel. 602 771 570
adam.p7591@interia.pl