Historia oddziału

Dnia 26 czerwca 1994 r. w sali konferencyjnej Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się spotkanie ponad 40 pracowników służby BHP z rejonu woj. tarnobrzeskiego z Prezesem ZG OSPS BHP Wacławem Gudalewiczem. Wynikiem spotkania było utworzenie Tarnobrzeskiego Oddziału OSPS BHP.  Pierwszym Prezesem  Oddziału został Bogdan Stec z Elektrowni Połaniec, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Grzegorz Skowron. W roku 1999 tragicznie zginął Prezes Oddziału kol. Bogdan Stec. W nowych  wyborach uzupełniających  na  funkcję Prezesa  Oddziału została wybrana Maria Derbisz.  Od roku 2000 do 2013 Prezesem Oddziału był Grzegorz Skowron.
A od  roku 2014 funkcję Prezesa Oddziału pełni kol.  Edward Bernaszewski.

Od roku 2001 do chwili obecnej za zgodą Dyrektora Kopalni Siarki Machów siedziba naszego Oddziału OSPS BHP znajduje się w biurowcu administracyjnym Kopalni Siarki Machów ul. Górnicza 11, 39 - 400 Tarnobrzeg.