Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
39-402 Tarnobrzeg
ul. Zakładowa (Kopalnia Siarki "Machów" S.A., Zes...) 50


Email:
tarnobrzeg@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 015 823 69 50 wew. 24 lub 25