Seminarium Czynniki rakotwórcze

Seminarium w dniu 17.09.2021r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnobrzegu.


 

            W dniu 17.09.2021r. odbyło się zebranie ogólne członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Tarnobrzegu połączone ze szkoleniem w tematach:

  1. Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną - frakcja respirabilna powstająca w procesie  pracy w związku z wejściem w życie   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 roku.
  2. Zmiany w przepisach prawa pracy i ocena ryzyka zawodowego w trakcie trwania pandemii Sars-Covid 19 na podstawie kontroli Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
  3. Analiza wypadkowości w 2021 roku z uwzględnieniem najczęściej występujących naruszeń przepisów bhp.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu OSPS BHP Edward Bernaszewski. Szkolenie odbyło się w siedzibie PIP w Tarnobrzegu, a  prelegentami spotkania byli inspektorzy PIP : Anna Bator , Zbigniew Kapała i Adam Wójcik.

Podczas szkolenia Inspektorzy PIP przedstawili informacje w zakresie :

  • Krzemionki krystalicznej jako substancja rakotwórcza i obowiązki pracodawcy w ramach czynników rakotwórczych,
  •  Czynników psychofizycznych w procesie pracy,
  •  Pracy zdalnej w trakcie trwania Sars-Covid-19,
  • Analizy wypadków śmiertelnych w 2021 roku.