Spotkanie Zarządu Oddziału

W lutym 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu OSPS BHP Oddziału w Tarnobrzegu.


W dniu 08.02.2022r. odbyło się Zebranie Członków Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddziału w Tarnobrzegu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu OSPS BHP Edward Bernaszewski. Na spotkaniu obecni byli członkowie zarządu oraz członkowie komisji rewizyjnej.
Członkom Zarządu OSPS BHP zostały przekazane informacje odnośnie propozycji szkoleń oraz spotkań dla członków oddziału na rok 2022. Przedstawiono propozycje i możliwości korzystania ze szkoleń organizowanych przez inne oddziały OSPS BHP w Polsce.