Szkolenie ZUS i UDT

Szkolenie w dniu 05.11.2021r w temacie dokumentacji powypadkowej oraz urządzeń transportu bliskiego


W dniu 05.11.2021r. odbyło się zebranie członków OSPSBHP oddział w Tarnobrzegu oraz zaprzyjaźnionych innych oddziałów połączone ze szkoleniem w tematach:

1. Użytkowanie, uprawnienia i bezpieczeństwo urządzeń transportu bliskiego: suwnice, wciągarki, zawiesia itp. w świetle obowiązujących przepisów. Szkolenie przeprowadził Inspektor UDT z Rzeszowa Marcin Rogusz.
2. Choroby zawodowe - prawo do świadczeń w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz postępowanie powypadkowe - dokumentacja powypadkowa (nieprawidłowości i błędy w dokumentacji, przyczyny decyzji odmownych z  ZUS). Szkolenie przeprowadziły przedstawicielki ZUS z Rzeszowa Dorota Żelazko i Katarzyna Zimny.

Po zakończonych prezentacjach członkowie stowarzyszenia oddziału Tarnobrzeg: Magdalena Szulc-Jączek, Krzysztof Serafin i Anna Bęben zorganizowali dla uczestników szkolenia zwiedzanie wybranych wydziałów produkcyjnych Zakładów Metalowych DEZAMET, przedstawijąc wybrane zagadnienia z zakresu BHP na podstawie pracy służby BHP w zakładach przemysłowych.

Kolejnym punktem szkolenia był wykład i prezentacja dr inż. Piotra Kaczmarka w temacie "Dofinansowania działań płatnika składek na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w 2021 roku, metodyka składania wniosków oraz najczęstsze błędy w składanych wnioskach".

Zakończeniem spotkania była integracja uczestników szkolenia przy uroczystej kolacji i  zabawie tanecznej do białego rana :).