Seminarium UDT Użytkowanie wózków widłowych

Seminarium w dniu 27.11.2019r. w temacie "Użytkowanie i bezpieczeństwo urządzeń transportu bliskiego"


W dniu 27.11.2019r. odbyło się zebranie ogólne członków OSPSBHP oddział w Tarnobrzegu połączone z prezentacją UDT w temacie Użytkowanie i bezpieczeństwo urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, wózki podnośnikowe) w świetle nowych obowiązujących przepisów.  Zebranie otworzył Prezes Zarządu OSPSBHP Edward Bernaszewski. Seminarium prowadził Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego Marcin Rogusz.

Podczas spotkania Inspektor UDT przedstawił informacje w zakresie :

  • rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, 
  •  form dozoru technicznego, rodzajów, zakresu badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych,
  • wymagań dla urządzeń transportu bliskiego,
  • zmian w przepisach prawnych dotyczące urządzeń transportu bliskiego.