Szkolenie BHP przy urządzeniach energetycznych

Szkolenie z 16.07.2021 w temacie BHP przy urządzeniach energetycznych.


W dniach 16 -17 lipca 2021r. w sali konferencyjnej Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie odbyło się szkolenie dla członków  OSPSBHP oddział w Tarnobrzegu oraz dla zaproszonych członków innych oddziałów w tematach:

  • Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
  • Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy ( hałas, drgania, mikroklimat);
  • Wydatek energetyczny metodą Lehmana;
  • Odpowiedzialność karna pracowników służby bhp oraz Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami w świetle Kodeksu Karnego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Służby BHP na podstawie pracy biegłego sądowego.

Szkolenie przeprowadzili biegli sądowi: dr inż. Piotr Kaczmarek, mgr inż. Barbara Pięta, wieloletni egzaminator na uprawnia SEP inż. Grzegorz Skowron oraz przedstawiciele akredytowanej firmy dokonujących pomiarów  czynników występujących w środowisku pracy.

 

Przed szkoleniem była okazja na chwilę relaksu pływając kajakiem po rzece Łęg, natomiast po szkoleniu uczestnicy szkolenia mieli czas na wymianę doświadczeń oraz poznania nowych osób podczas spotkania integracyjnego.